محمد رضا زمانی

محمد رضا زمانی

مدیریت سرمایه انسانی

 • توسعه فردی
 • مدیریت سرمایه انسانی
  شرکت های دانش بنیان
 • مشاور سلامت ذهنی کارکنان
 • مدیریت واحد مشاوره سرمایه انسانی
 • موسسه مشاوره مدیریت تاب آوران شمال مدیر منابع انسانی
 • دکتری منابع انسانی
 • کارشناسی ارشد کارآفرینی
 • کارشناسی مدیریت دولتی
 • مشاوره تخصصی در زمینه کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی
  شرکت های دانش بنیان
 • سلامت ذهنی کارکنان
 • سلامت احساسی کارکنان
 • سلامت معنوی کارکنان
 • مقالات در ژورنال های داخلی و خارجی
 • منتور در رویدادهای مختلف استارتاپیسایر مشاوران:


برای اطلاع از تخفیف‌ها اینستاگرام بلدراه را دنبال کنید. کلیک کنید!