حمیدرضا شبنم زاده

حمیدرضا شبنم زاده

مشاور امریه

 • مالی و حقوقی
 • توسعه فردی
 • مدیر عامل
  کسب و کار نوکان
 • مشاور استارتاپ
  نوکان
 • مشاور امریه
  شرکت های دانش بنیان
 • کارشناسی مدیریت
  جهاد دانشگاهیسایر مشاوران:


برای اطلاع از تخفیف‌ها اینستاگرام بلدراه را دنبال کنید. کلیک کنید!