داود بیات

داود بیات

Ui و UX

  • توسعه کسب و کار
  • توسعه فردی
  • اجتماع و برند
  • ادواری، الکترونیکی
  • Uiو UX
  • شرکت در بیش از 15 استارتاپ ویکند تهران و کرج و همفکر و همایش ها و...سایر مشاوران:


برای اطلاع از تخفیف‌ها اینستاگرام بلدراه را دنبال کنید. کلیک کنید!