علی شاه حسینی

علی شاه حسینی

بنیان گذار آکادمی مدیران پنج ستاره

 • توسعه کسب و کار
 • مدیر عامل
  موسسه زبان ملل
 • مشاور ارشد کسب و کار
 • سخنران بین المللی
 • مجری
  بررسی ویژگی های کارآفرینی و اثر بخشی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
 • مدرس
  دانشگاه پیام نور
 • مدرس
  دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی
  دانشگاه علوم تحقیقات
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
  دانشگاه آزاد گرمسار
 • کارشناس مهندسی مکانیک
 • نویسنده پنج جلد کتاب
  حوزه کارآفرینی
 • سخنرانی در کنفرانس بین المللی مدیریت برند
  کشورترکیه-استانبول
 • سخنرانی در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
  کشورترکیه-استانبول
 • سخنرانی و ارایه مقاله در کنفرانس بین المللی
  کشور تایلندسایر مشاوران:


برای اطلاع از تخفیف‌ها اینستاگرام بلدراه را دنبال کنید. کلیک کنید!