فراز حقیقی

فراز حقیقی

مهندس مکانیک سیالات و کارشناس علوم پایه،مشاور جذب سرمایه، سرمایه گذاری و توسعه فردی

 • جذب سرمایه
 • توسعه فردی
 • مدیر عامل
  شرکت اپیوس(انتیک و فرش)
 • کارشناس تحقیق و توسعه
  شرکت عظیم کالا
 • مدیر داخلی
  شرکت بین المللی چکاد افرین
 • کارشناسی مهندسی مکانیک
  دانشگاه تبریز
 • ارتباطات بین المللی
 • لینک استارتاپ ها با مراجع مربوطه
 • مشاور
  مبادلات ارزی و تجارت بین الملل
 • الکامپ
 • samsung AUT techسایر مشاوران:


برای اطلاع از تخفیف‌ها اینستاگرام بلدراه را دنبال کنید. کلیک کنید!