ایمان قصرفخری

ایمان قصرفخری

بنیان گذار پارسکُدرز، توسعه‌دهنده نرم‌افزار

 • فنی و زیرساخت
 • بنیان‌گذار پارس‌کدرز
  اولین وب سایت برونسپاری ایران - از سال ۱۳۸۶
 • راهبری و پشتیبانی CRM
  شرکت اینترنتی صبانت
 • منتور استارتاپ‌ویکندها
  مرودشت، شیراز، مشهد، سبزوار
 • دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  طراحی تولید نرم‌افزار
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  نرم افزار
 • PHP & MySQL
 • Zend Framework
 • Symfony
 • Docker
 • CentOS Configuration
 • Apache and MySQL Tweaking
 • VMware virtualization
  ESXi hypervisor and vCenter
 • Custom NAS Server Setup
  Free BSD base server
 • Elastix
  Asterisk and freePBX
 • Cisco Routing & Switchingسایر مشاوران:


برای اطلاع از تخفیف‌ها اینستاگرام بلدراه را دنبال کنید. کلیک کنید!