مسعود پنجه شاهی

مسعود پنجه شاهی

توسعه کسب وکار- تبلیغات وبازاریابی

 • توسعه کسب و کار
 • تبلیغات و بازاریابی
 • مدیر توسعه کسب وکار درگاه پرداخت اینترنتی
  شرکت به پرداخت ملت
 • مدیر نظارت برعملیات
  شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 • مدیر بازاریابی کارت تجارت الکترونیک
  پارسیان
 • مدیر پیشخوان خدمات تجارت الکترونیک
  پارسیان
 • مدیر بازاریابی کارت و کارتخوان شرکت پرداخت الکترونیک
  سامان
 • مدیر بازاریابی وفروش
  شرکت لعران
 • مدیر بازاریابی وفروش
  شرکت البرز تابان
 • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد الکترونیک تهران
 • دارای مدرک MBA گرایش بازاریابی
 • بازار صنعت پرداخت الکترونیک
  دارای 15 سال تجربهسایر مشاوران:


برای اطلاع از تخفیف‌ها اینستاگرام بلدراه را دنبال کنید. کلیک کنید!