صالح برادران امینی

صالح برادران امینی

طراح خدمات

 • توسعه کسب و کار
 • دیزاین
 • توسعه فردی
 • مدیر آژانس دیزاین دیگرگون
  1394 تا کنون
 • مدیر طراحی خدمات بیمارستان دام\زشکی تهران
  1399 الی 1400
 • مدیر طراحی شبکه پستی و طراحی خدمات اولین اپراتور خصوصی پست کشور
  1397 الی 1399
 • مدرس طراحی خدمات
  دانشگاه هنر،دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه پارس
 • دانشجو مستعفی دکترا برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
  دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
  دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • دبیر علمی کنفرانس ملی طراحی خدمات
  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مربی
  کارگاه Lean Startup Machine در تهران
 • سخنران و مربی  
  Tehran Sustainability Jam
 • مربی
  برنامه‌ی Startup Weekend
 • دبیر و سخنران Tehran Service Jam
  دانشگاه هنر و فرهنگستان هنر 
 • طراحی خدمات آموزش رانندگی برای راهور ناجا
  طرح تحقیقاتی پایان نامه ارشد
 • طراحی خدمات مرکز سلامت مهر
  تابستان 1391
 • طراحی خدمات برای کلینیک اورولوژی
  تابستان 1391
 • طراحی محصول کنترل کتاب
  تابستان 1390سایر مشاوران:


برای اطلاع از تخفیف‌ها اینستاگرام بلدراه را دنبال کنید. کلیک کنید!