امیرحسین حسینی پژوه

امیرحسین حسینی پژوه

مدیر محصول

 • توسعه کسب و کار
 • تبلیغات و بازاریابی
 • دیزاین
 • روابط عمومی و رسانه
 • خبرنگار
  ماهنامه پیوست سال 92 الی95
 • مدیر محصول تخفیفان
 • مدیر محصول علی بابا
 • لیسانس طراحی تولید نرم افزار
  دانشگاه شیراز
 • ترجمه راهنمای بقای مدیر محصول
 • تالیف کتاب منابع انسانیسایر مشاوران:


برای اطلاع از تخفیف‌ها اینستاگرام بلدراه را دنبال کنید. کلیک کنید!