ثبت مشاور جدید

لطفا اطلاعات خود را به صورت کامل در فرم زیر ثبت کنید. فعالیت‌ها و تجربیات خود را به صورت خلاصه (تیتروار) اما کامل ذکر نمایید. البته پر کردن همه اطلاعات در این مرحله ضروری نیست.

برای بهتر شدن این نسخه از فرم ثبت مشاور به پیشنهادات شما نیاز داریم. در صورتی که پیشنهاد یا سوالی داشتید یا به خطایی برخورد کردید با شماره ۰۹۱۲۹۴۹۸۸۷۶ تماس بگیرید.

فرم ثبت مشاور جدید

بهتر است فهرستی از مسئولیت‌ها، سمت‌ها، و عناوین شغلی گذشته و فعلی خود را با ذکر نام شرکت‌ها بنویسید. بهتر است هر عنوان در یک خط باشد.

سوابق تحصیلی خود را بنویسید. بهتر است هر عنوان در یک خط باشد.

فهرست مهارت‌های نرم‌افزاری، فنی و غیرفنی خود را ذکر کنید.

لیست محتواهای منتشر شده خود را شامل مقالات، یادداشت‌ها، مصاحبه‌ها، کتاب‌ها، و... بیان نمایید

فهرست رویدادهایی که در آنها ارائه داشته‌اید، جایزه‌ای کسب کرده‌اید یا مسئولیتی داشته‌اید ذکر کنید.

به ازای یک ساعت و به تومان

به ازای یک ساعت و به تومان

به ازای یک ساعت و به تومان

به ازای یک ساعت و به تومان

حداکثر حجم فایل 2 مگابایت(jpeg,jpg,png,gif)

حداکثر حجم فایل 5 مگابایت(pdf)

شماره موبایل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

شمارهcampaignرا وارد کنید: