مریم فریدشاد

مریم فریدشاد

مشاور حوزه رسانه، روابط‌عمومی و ارتباطات

 • تبلیغات و بازاریابی
 • روابط عمومی و رسانه
 • خبرنگار حوزه فین‌تک
 • هم‌بنیان‌گذار و مدیر رویداد فیناپ
 • مدیر روابط‌عمومی شرکت سیمرغ تجارت
 • مدیر ارتباطات تجاری شرکت سامانه‌های هوشمند بلوط (دارا)
 • لیسانس مدیریت بازرگانی
 • طراحی و برگزاری رویدادهای فناورانه
 • روزنامه‌نگاری
 • راهبرد ارتباطات تجاری
 • روابط‌عمومی دیجیتال
 • منتوری حوزه فین‌تک
 • رویداد فیناپ
 • رویداد پردیس‌سامیت
 • رویداد اینوتکس ۲۰۲۰سایر مشاوران:


برای اطلاع از تخفیف‌ها اینستاگرام بلدراه را دنبال کنید. کلیک کنید!